De Junioropvang is opvang speciaal voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Doordat kinderen van deze leeftijd in dezelfde ontwikkelingsfase zitten en vaak dezelfde belevingswereld hebben, spelen zij op dezelfde manier binnen het spel- en activiteitenaanbod. Daarnaast zien wij dat vooral 3-jarige kinderen die al een lange periode op het kinderdagverblijf zitten regelmatig uitdaging missen. Ze hebben alle mogelijkheden al uitgeprobeerd en zijn eigenlijk toe aan iets nieuws.  Bij de junioropvang komen wij tegemoet aan de exploratiedrang van kinderen van deze leeftijd.  We bieden een uitnodigende en uitdagende omgeving, zowel in activiteiten als in materialen.  Zo sluiten we aan bij de natuurlijke ontwikkeling van kinderen van ‘spelen’ naar meer bewust ‘leren.’

Wat is het verschil met KDV en BSO?

Omdat jouw 3-jarige kind bij Juniropvang geen rekening hoeft te houden met de kleintjes, krijgt hij of zij meer bewegingsvrijheid dan in het kinderdagverblijf.  Er is een ander spel- en activiteitenaanbod dat gericht is op het zelf hanteren en ontdekken van materialen, en de overstap naar school en de buitenschoolse opvang is voor je kind minder groot door de junioropvang omdat hij of zij de BSO al kent.  Voor de 4-5 jarigen verschilt de Junioropvang van de buitenschoolse opvang doordat zij nu niet door de oudere kinderen in hun spel worden gestoord. Door het geringe leeftijdsverschil kan jouw kind in de Juniorgroep makkelijker zichzelf zijn en krijgt het meer rust na een intensieve schooldag.

Kan mijn kind naar de Junioropvang?

De Junioropvang is voor alle kinderen van 3 tot 6 jaar die ons kinderdagverblijf (KDV) of onze buitenschoolse opvang (BSO) al gebruiken of willen gaan gebruiken. Ook kinderen die geen BSO nodig hebben kunnen gebruik maken van de Junioropvang. Je kunt als ouder van een 3-jarig kind zelf aangeven of je jouw kind bij de Junioropvang wilt hebben. Ouders worden ook persoonlijk door onze pedagogisch medewerker op de locatie benaderd als deze vindt dat jouw kind deze nieuwe uitdaging aan kan of zelfs nodig heeft. Je kind kan een maand op proef in de Juniorgroep meedraaien. Als het niet goed bevalt, kan hij of zij naar de oude groep terug.

De onderstaande kindercentra van SKSG bieden Junioropvang:

SKSG Kastanjeplein
SKSG Merdeka
SKSG Poolster
SKSG Rode Pimpernel

Meer weten?

Neem contact op met de betreffende locaties of onze klantenservice voor een vrijblijvend gesprek (050 – 317 1390 of klantenservice@sksg.nl).