Incidentele opvang

Kinderen die naar onze reguliere kinderdagopvang (KDV) of voor- en naschoolse opvang (BSO) gaan, komen op vaste dagdelen of dagen op onze locaties. Het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat het voor jou makkelijker is als je kind een dag extra komt, wat eerder begint of wat langer blijft op de door jou afgesproken dagen. Met incidentele opvang biedt SKSG de mogelijkheid om zo nu en dan van extra opvang gebruik te maken. Incidentele opvang is mogelijk als aanvulling op je vaste contract.

Hoe werkt incidentele opvang?

Incidentele opvang kan aangevraagd worden via de App. De pedagogisch medewerkers kijken dan of het mogelijk is en zullen de aanvraag goedkeuren of afkeuren. U krijgt hier dan direct een melding van. Je kan kiezen of je deze opvang van je tegoed wil afhalen of dat je het betaalt. Het zal dan met de eerstvolgende factuur worden verrekend.

Meer weten?

Wil je meer weten over de tarieven en mogelijkheden? Neem dan contact op met onze klantenservice voor meer informatie (050 – 317 13 90 of klantenservice@sksg.nl). Zij helpen je graag verder. Aanvullende informatie vind je ook in onderstaande registratieformulieren en de productinformatie. De registratieformulieren kun je downloaden en ingevuld inleveren bij de pedagogisch medewerker van jouw kindercentrum.