Onderwijs en opvang onder één dak op nieuwe vensterschool Oosterpark

Woningcorporatie Nijestee en Openbaar Onderwijs Groningen hebben een overeenkomst getekend voor de nieuwbouw op de Treslinglocatie aan de Klaprooslaan (Oosterparkwijk). Er komt een nieuwe vensterschool voor onderwijs en opvang voor kinderen tot 13 jaar.

Nauwe samenwerking met SKSG

De Siebe Jan Boumaschool en Borgmanschool (locatie Vinkenstraat), beide scholen van Openbaar Onderwijs Groningen, gaan samen verder in de nieuw te ontwikkelen school. Openbaar Onderwijs Groningen werkt hierin nauw samen met Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG).

Vernieuwing Oosterpark

De nieuwbouw op de Treslinglocatie is een belangrijk onderdeel van de Oosterparkvernieuwing. Het behouden van een school in de Oosterparkwijk heeft voor alle partijen hoge prioriteit. In 2014 heeft de gemeente Groningen aangegeven een nieuwe school in de Oosterparkwijk te willen realiseren. De aangeboden Treslinglocatie is met enthousiasme ontvangen.

In januari 2018 zal gestart worden met de sloop. Verwacht wordt dat in 2020 de nieuwe school wordt opgeleverd, hierna volgen de appartementen. KAW Architecten is gekozen als architect van de school en de appartementen.

Samen

Nijestee en Openbaar Onderwijs Groningen ontwikkelen de nieuwe school samen. Er is gezamenlijk een ontwerpteam gekozen dat de woningen en de school gaat tekenen. In het ontwerpteam zit een afvaardiging van medewerkers en ouders van de Siebe Jan Boumaschool, de Borgmanschool (locatie Vinkenstraat), SKSG, Openbaar Onderwijs Groningen en Nijestee. In de komende periode worden de plannen uitgewerkt en gepresenteerd aan de buurt en andere belanghebbende.