Over SKSG

“Het mooiste wat je kunt worden is jezelf!” Bij SKSG (Stichting Kinderopvang Stad Groningen) snappen we dat ieder kind uniek is en behoefte heeft aan andere ondersteuning. Met meer dan 100 locaties (inclusief gastouders)  is er altijd een locatie in de buurt die past bij jouw wensen. Wij verzorgen alle vormen van professionele kinderopvang bij kindercentra en gastouders, verspreid over de stad Groningen en de regio. En dat al 115 jaar! Met onze ervaring bieden we kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Veilige, veelvormige en verantwoorde opvang voor kinderen is het hart van ons pedagogisch beleid, dat samen met ouders en medewerkers is ontwikkeld. Via het menu rechts lees je meer over de organisatie van SKSG.

Missie en Visie

In onze visie zien wij kinderen die zelfbewust, vol zelfvertrouwen en zelfstandig hun weg kiezen en daarbij hun talenten en mogelijkheden (leren) kennen en gebruiken. Dit alles met respect voor anderen, voor de (leef)omgeving én zichzelf. Zo kijken de pedagogisch medewerkers en gastouders van SKSG iedere dag opnieuw naar elk kind. Ze geven hen persoonlijke aandacht en bieden ruimte om de wereld te verkennen, zodat de kinderen zich spelenderwijs steeds verder kunnen ontwikkelen.

De missie van SKSG is het waarborgen van professionele kinderopvang in en rond de stad Groningen. Dat doen wij door vanuit een maatschappelijke taak veilige, verantwoorde en veelvormige opvang te bieden, met deskundige en gemotiveerde medewerkers.

Het verhaal van SKSG

SKSG is in 1903 al begonnen als bewaarschool. Het was een gratis voorziening die werd gesteund door de gemeente, bedoeld voor kinderen van 2 tot 6 jaar uit de arme stand. Moeders kregen hierdoor de mogelijkheid om te werken en de kinderen kregen een gezonde omgeving met een liefderijke behandeling en ontwikkelingsmogelijkheden. Artsen bezochten de locaties belangeloos en gaven adviezen over hygiëne en gezondheid, zodat de zuigelingensterfte verminderde. Tegenwoordig is de kinderopvang voor iedereen: elk kind is welkom.