Over opvoeden

Pedagogische kwaliteit speelt een belangrijke rol in de visie van SKSG Kinderopvang. Daarom heeft SKSG een dynamisch pedagogenteam van maar liefst vijf pedagogen met diverse specialisaties. Deze pedagogen hebben veel ervaring in het werken met kinderen en hebben allemaal een andere pedagogische achtergrond: variërend van HBO- en universitair pedagoog, kinder- en opvoedcoach, onderwijskundige en Video Interactie Begeleider tot VVE-coach, systeemgericht werker, trainer en docent.

Het pedagogenteam houdt zich bezig met de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Samen met de pedagogisch medewerkers op de groepen maken ze zich sterk om de pedagogische kwaliteit en het beleid van SKSG te bewaken en verder te ontwikkelen. De pedagogen kijken bijvoorbeeld op aanvraag mee op de groepen en bieden ondersteuning aan pedagogisch medewerkers. Het doel van deze ondersteuning is om de pedagogisch medewerkers op de groep handvatten mee te geven om het welbevinden van de kinderen verder te kunnen bevorderen. Er kan ook pedagogische ondersteuning worden geboden als er zorgen zijn over de ontwikkeling of het gedrag van een specifiek kind, maar dit doen de pedagogen alleen met toestemming van de ouders.

De pedagogen houden regelmatig koffieochtenden op locaties van SKSG met verschillende opvoedthema’s, en bieden ook individuele opvoedhulp aan alle ouders die klant zijn bij SKSG. Daarnaast organiseert het pedagogenteam regelmatig leuke en inspirerende workshops voor ouders met actuele of verrassende thema’s.

Vraag voor het pedagogenteam?

Mail ons gerust via: pedagogen@sksg.nl. De pedagogen beantwoorden je vraag zo spoedig mogelijk.

Met vriendelijke groet,

Het pedagogenteam
Astrid, Anne, Eline, Henriët en Nicole