Opvang aanvragen voor een margedag of vakantiedag?

Dit doe je voortaan heel eenvoudig via de SKSG App

Hoe werkt dit?|
Log in met uw debiteurennummer en uw wachtwoord op Mijn SKSG, via de SKSG app of via de website en vul de gewenste dagen in onder ‘aanvragen’ (zie afbeelding). Log je voor de eerste keer in, dan kunt u hier klikken voor extra informatie.

De opvang is gegarandeerd wanneer je de aanvraag minimaal 14 dagen van tevoren doorgeeft via Mijn SKSG. Als je in de gelegenheid bent om de dagen eerder door te geven dan helpt ons dat voor onze personele planning. De aangevraagde opvang kan je dus nu al doorgeven voor het hele jaar. Je kan tot 48 uur van tevoren aangevraagde opvang kosteloos annuleren.

Hier een kort instructiefilmpje over hoe vraag ik een vakantiedag of margedag aan.

Waarom heb ik geen margedagen (meer) in mijn contract?
We hebben gezien dat scholen verschillend omgaan met het aantal margedagen dat ze jaarlijks hebben. Dit bracht een stuk onevenredigheid met zich mee.

Het margedagencontract (dat uitgaat van een vast aantal margedagen per jaar) houdt daarom op te bestaan. In 2017 betaal je voor margedagen als je ze ook echt nodig hebt.  Margedagen geef je in 2017 door via je eigen SKSG App als ‘extra dag’. Had je in 2016 een margedagen contract dan zullen in 2017 de uren op de maandelijkse factuur lager worden. Vergeet dit niet door te geven aan de belastingdienst.

Waarom bestaat het vakantiecontract niet meer?
SKSG heeft gemerkt dat ouders het aanvragen van opvang tijdens vakanties soms als een administratieve ballast hebben ervaren. We wilden kijken of dit niet simpeler en klantvriendelijker kon. Vakantiedagen geef je voortaan door via je SKSG App. Geen telefoontjes, wijzigingen in het contract, maar simpel je eigen regie hierover voeren.

(Aanvullende) Vakantieopvang kan vanaf 2017 ook doorgegeven worden via de app. De werkwijze hierin is hetzelfde als eerder beschreven bij ‘margedagen’. Ouders met uitsluitend een vakantieopvangcontract krijgen vanaf 2017 een zogenaamd 0-uren contract voor vakantieopvang. Hiermee hebben zij de mogelijkheid hebben om via de SKSGapp opvang aan te vragen voor tijdens vakanties.

Hoe geef ik de opvang voor vakantiedagen en margedagen door aan de belastingdienst?
Het aanvragen van de kinderopvangopvangtoeslag of het doorgeven van wijzigingen blijft altijd de verantwoordelijkheid van de ouder. Het doorgeven van wijzigingen aan de belastingdienst doe je via mijntoeslagen.

Voor de juiste verwerking heeft u een aantal mogelijkheden:

  • U wijzigt de toeslag per maand als u in die betreffende maand extra opvang heeft aangevraagd
  • U wijzigt achteraf aan het eind van het jaar (op basis van het jaaroverzicht van SKSG)
  • U maakt vooraf een schatting van de opvang die u nodig hebt voor margedagen en/of vakantiedagen. Aan het eind van het jaar vindt een eventuele verrekening door de belastingdienst plaats.

Bij SKSG is het ook mogelijk is om margedagen en/of vakantieopvang aan te vragen vanuit de opgebouwde tegoeden. Dat is een groot voordeel waarin wij positief verschillen met andere opvangorganisaties.