Voor- en vroegschoolse educatie

VVE is vooral leuk. En leerzaam!

Diana, moeder van Amina (3 jaar): “Ik merk al wel echt duidelijk verschil nu mijn dochter meer uren naar de peuterspeelzaal gaat.”

VVE is een verzamelnaam voor het werken met educatieve programma’s. Bij SKSG werken we met Startblokken of met Piramide. Ook op school wordt vaak met een van deze VVE programma’s gewerkt, zodat er een goede overgang gemaakt kan worden naar de basisschool.

We kunnen veel uitleggen over VVE, maar beelden vertellen vaak meer.
Daarom eerst een paar foto’s om vooral te laten zien wat VVE is.

VVE 1
We doen op alle locaties elk jaar mee aan de Nationale Voorleesdagen. Zes weken lang ‘werken’ we dan over het boek. In 2017 staat het boek ‘De Kleine Walvis’ centraal. De kinderen maken er elk jaar weer een groot succes van.

VVE 2

Om ervoor te zorgen dat alle ontwikkelingsgebieden binnen een thema worden aangesproken, vinden er allerlei activiteiten plaats: van voorlezen tot knutselen, liedjes zingen, bouwen en uiteraard ook buitenspelen. Dus binnen het thema restaurant is er buiten een keuken waar kinderen ook naar hartenlust kunnen spelen!

VVE 3

En als er niet buiten gekookt kan worden, dan koken we binnen. Met pannen, pollepels, zand en fruitschillen. Op deze manier leren kinderen samen te werken, om te gaan met nieuwe materialen, initiatief te tonen, wegen, meten en ga zo maar door!

Hoe krijgt je als ouder met VVE te maken?

Marjan, moeder van Nathan (3,5 jaar): Jazeker, ik merk wel iets van het VVE programma. Om de zoveel tijd wordt er namelijk een bijeenkomst voor ouders georganiseerd, daar doe ik altijd aan mee.”

Het kan gebeuren dat je op de groep komt en de groepsruimte van je kind is omgetoverd tot ziekenhuis of kasteel. Kijk er niet gek van op! We doen er alles aan om kinderen onder te dompelen in het thema zodat het helemaal gaat leven.
Of de pedagogisch medewerkers vragen ouders om materialen over het thema te verzamelen. Zo namen de ouders van Paddeltje allerlei ziekenhuisspullen mee zoals pleisters, schorten, handschoenen etc.

VVE4

Het is overbodig om te vertellen dat VVE bij ons leeft en zeker bij de kinderen! SKSG staat achter VVE, omdat we merken dat VVE het pedagogisch klimaat naar een hoger plan brengt en de pedagogisch medewerkers meer bewust maakt hoe ze de kinderen in hun ontwikkeling kunnen ondersteunen.

Anna, moeder van Eline (bijna 4 jaar): “Ik voel me als ouder heel erg betrokken bij het VVE programma, ik ben heel blij dat mijn dochter hieraan kan deelnemen.”

Ook gastouders bieden VVE

Het programma VVE-Kiki is een programma dat speciaal voor gastouders is ontwikkeld.  Kiki de Beer komt bij de gastouder thuis wonen en beleeft daar allerlei avonturen met kinderen van 0-4 jaar. VVE-Kiki werkt met 12 vaste thema’s en optionele extra thema’s, waarbij elk thema aansluit bij de belevingswereld van jonge kinderen. Door bezig te zijn met de verschillende thema’s leren kinderen meer over de wereld om hen heen. Elk thema begint met een inleiding waarna het thema uitgewerkt wordt met activiteiten die de motorische ontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling en rekenprikkels stimuleren.

Iedere maand biedt het VVE-programma een ander thema zoals de verschillende seizoenen, de boerderij of familie. Ook zijn er speciale thema’s die gebruikt kunnen worden als er bijzondere dingen gebeuren in het leven van de kinderen, zoals de komst van een broertje of zusje, naar de basisschool gaan of het overlijden van een familielid.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op telefoonnummer (050) 317 13 90 of via email op klantadvies@sksg.nl.