Het Jeugdteam

Het jeugdteam (vroeger Kinderwerk/ NaSchoolse Activiteiten (NSA) organiseert het activiteitenaanbod in een aantal wijken in de stad Groningen. Het team wordt gevormd door de coördinatoren kinderwerk van SKSG en de jongerenwerkers van het MJD. Zij zorgen voor een positief pedagogisch klimaat en voldoende ontwikkelingsgerichte activiteiten in de wijk voor de jeugd in de leeftijd 4 tot 18 jaar.

Het jeugdteam verzorgt de kinderactiviteiten in de wijken:
Lewenborg, Beijum, Oosterpark, Corpus den Hoorn/ de Wijert, Hoogkerk, Selwerd/ Paddepoel, Vinkhuizen, Indische Buurt en de Hoogte.

Drie keer per jaar krijgen de kinderen via hun basisschool een activiteitenladder mee naar huis. Ook hangen de ladders in de Vensterscholen, de bibliotheken en overige kindgerichte instellingen.

De instuiven en clubs kunnen door de kinderen vrij bezocht worden zonder opgave vooraf, maar voor cursussen vragen wij de ouders om hun kind via de mail of telefonisch aan te melden. De kinderactiviteiten zijn gratis voor iedereen.

Talentontwikkeling in de wijk

Het jeugdteam zet bij het activiteitenaanbod in op de participatie van de bewoners van de wijk en de eigen inspraak van de kinderen/ jongeren. Zo kunnen wijkbewoners actief worden als vrijwilliger bij de activiteiten. Talenten van wijkbewoners worden zichtbaar en worden zinvol ingezet om ook de talenten van de jeugd te ontwikkelen en te stimuleren. Mocht je je willen opgeven als vrijwilliger van het jeugdteam, neem dan contact op met het jeugdteam uit jouw wijk.