Gezonde kinderopvang

Onze overtuiging: helpen bij ontwikkelen gezonde levensstijl

Er zijn diverse redenen waarom je voor SKSG kunt kiezen als opvangorganisatie voor jouw kind, maar één uitgangspunt is in onze ogen wezenlijk voor onze manier van werken: wij dragen met onze activiteiten bij aan het bevorderen van de gezonde levensstijl van kinderen. Volgens onze overtuiging kun je niet vroeg genoeg beginnen met het aanleren van een gezonde levensstijl en SKSG wil daar samen met de ouders en andere partners graag vorm aan helpen geven.

Het aanleren of bevorderen van een gezonde levensstijl doen we binnen diverse thema’s en activiteiten, zoals ‘koken & voeding’, ‘sport & beweging’, ‘natuur & duurzaamheid’ en ‘kunst & cultuur’, maar ook bij de dagelijkse gang van zaken op het gebied van hygiëne, fysieke veiligheid, voeding, duurzaamheid en bescherming tegen de zon.

Voor deze aanpak hebben we niet een apart beleidsplan of notitie geschreven; het maakt een wezenlijk onderdeel uit van bestaande beleidsplannen.

Alle activiteiten hebben we zodanig georganiseerd dat de aan onze zorg toevertrouwde kinderen (spelenderwijs) een gezonde leefstijl tot zich nemen. ‘Jong geleerd is oud gedaan’, luidt een oud gezegde, en dat geldt al helemaal voor gezonde gewoontes en gebruiken.

Blue Zones

Eén van de inspiratiebronnen van SKSG voor het stimuleren van een gezonde levensstijl bij kinderen zijn de zogenoemde ‘blue zones’. Dit zijn gebieden op de wereld waar het aantal bewoners dat honderd jaar of ouder wordt hoger ligt dan in de rest van de wereld. Een mooi streven voor SKSG om ook bij te dragen aan Groningen als een ‘blue zone’ in de toekomst. Dit doet SKSG door kinderen, ouders en medewerkers bewust te maken van de invloed van een gezonde levensstijl.

Medewerkers en gezondheid

Wij zien het als onze taak om bij onze medewerkers ook de kennis te vergroten van een gezonde levensstijl en om hen vaardigheden aan te leren om gezond leven te stimuleren bij kinderen. Daarom organiseert SKSG scholing en activiteiten waarmee medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen op dit gebied. Ook bieden we hen mogelijkheden om hun eigen gezonde levensstijl verder te verbeteren, bijvoorbeeld door sportabonnementen aan te bieden tegen gereduceerd tarief, een fietskostenregeling, een cursus stoppen met roken, mindfulnesstrainingen en trainingen over de balans tussen werk en privé.

Ouders en organisaties als partner

Kinderopvang is in onze ogen veel meer dan een zakelijke overeenkomst tussen een kinderopvangorganisatie en ouders. Ouders en SKSG zijn partners bij de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. Dat geldt dus ook voor samenwerken aan gezondheid en een gezonde leefstijl. Daarom betrekken wij ouders bij ons beleid en onze activiteiten.

Ook organisaties die sport, natuur of cultuur promoten, zoals FC Groningen, Donar, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, IVN, Groninger Landschap, musea, de Stadsschouwburg, Alliantie Nederland Rookvrij, Stichting Kind & Voeding en het Voedingscentrum hebben we bij ons beleid betrokken.

17545173_1422030641196133_2137373901196737932_o