Duurzaamheid als kernwaarde

Groente of fruit proeven uit eigen moestuin, bijen of andere insecten leren kennen, bloemen zaaien; de kinderen die aan de zorg van SKSG zijn toevertrouwd komen op uiteenlopende wijzen in contact met natuur. Zowel tijdens uitstapjes of wandelingen in de stad, tijdens excursies of gewoon in de eigen (tuin van de) locatie. Dat kinderen bij ons kennis maken met de natuur vloeit voort uit één van onze belangrijkste ambities: een duurzame kinderopvangorganisatie zijn.

Een kernbegrip in het beleid van SKSG is namelijk ‘duurzaamheid’. Voor ons is dat niet een loos modewoord en ook geen toverformule, maar wel een begrip dat onze ambitie goed samenvat. Daarbij houdt duurzaamheid veel meer in dan het kennismaken met de natuur of gezonde voeding.

Onder duurzaamheid verstaan wij het streven om ‘met alles wat in je vermogen ligt te zorgen voor het kapitaal van morgen’. Dit uitgangspunt is terug te vinden in onze dagelijkse manier van werken, in ons pedagogisch beleid, ons personeelsbeleid en in ons (solide) financieel beleid.

Dit streven naar duurzaamheid gebeurt in samenwerking en wisselwerking met de omgeving en de ouders. De locaties van de gezonde kinderopvangorganisatie SKSG zijn daardoor een stevige basis voor duurzame kinderopvang. Daarbij wil SKSG kinderen (spelenderwijs) duurzaamheid laten ervaren.

Principes

SKSG hanteert in de dagelijkse praktijk de volgende duurzame principes:

 • Wij maken keuzes uit respect voor natuur, milieu, maatschappij en toekomstige generaties.
 • Bij aanschaf van producten kiezen we zoveel mogelijk voor duurzame kwaliteit en/of gebruikte alternatieven.
 • Het belang van natuurbeleving en natuureducatie voor de ontwikkeling van het jonge kind is één van onze speerpunten.
 • Activiteiten moeten bijdragen aan het ecologische bewustzijn van kinderen, ouders en medewerkers.
 • De bedrijfsvoering van SKSG streeft naar een juiste balans tussen economische, ecologische en sociale belangen.

Iedere dag naar buiten

Respect voor alles wat leeft en groeit wordt bij SKSG gestimuleerd door met de kinderen dagelijks naar buiten te gaan, zelf te tuinieren en waar mogelijk voor dieren te zorgen. Enkele voorbeelden van gedrag waar wij respect tonen voor natuur, milieu, maatschappij en toekomstige generaties zijn:

 • Wij kiezen voor verantwoorde producten bij het bereiden van de maaltijden.
 • Wij onderzoeken de natuur en de verschillende elementen om deze goed te begrijpen en respect ervoor op te wekken.
 • Wij gebruiken verzorgingsproducten met natuurlijke ingrediënten.
 • Wij scheiden waar mogelijk ons afval en zetten ons in voor afvalreductie en recycling.
 • Wij maken gebruik van 100% groene energie en vragen onze verhuurders dat ook te doen.

Duurzame producten

Ook bij aanschaf van producten maken we duurzame keuzes, zoals:

 • Onze schoonmaak- en verzorgingsproducten zijn milieu- en kindvriendelijk.
 • De luiers die wij inkopen zijn gemaakt van duurzaam materiaal en worden op (korte) termijn gescheiden ingezameld en gerecycled. Lees het artikel van Dagblad van het Noorden over het recyclen van 700.000 luiers door SKSG.
 • Wij leren de kinderen respectvol om te gaan met spullen om hen heen.
 • Buiten wordt gebruikt gemaakt van natuurlijk speelmateriaal zoals zand, water, stokken en stenen.
 • Wij lopen of fietsen zoveel mogelijk. Ons “wagenpark” (bolderkarren, auto’s en busjes) rijdt deels elektrisch.
 • Onze koelkasten, vaatwassers en wasmachines beschikken over het meest efficiënte energielabel of worden de komende jaren vervangen.
 • Binnenkort beginnen we met de aanleg van zonnepanelen.

Natuur- en duurzaamheidsambassadeurs

Het belang van een ecologisch bewustzijn bij jonge kinderen is enorm groot. Het is onze ambitie is om de natuur- en duurzaamheidsambassadeurs van de toekomst op te zien groeien bij SKSG.

Groene kinderopvang

SKSG wil al met al graag een voorbeeld zijn voor “groene kinderopvang” in Nederland. Wij maken keuzes die maatschappelijk verantwoord ondernemen mogelijk maken en de economische, ecologische en sociale belangen worden in evenwicht gehouden. Zo ondersteunen we onder andere Niels Tammeling en Tjerk Zweers op hun reis om de wereld op een zelfvoorzienende zeilboot. Lees ook het artikel van NoordZaken-opiniemaker Gjalt de Jong waarin hij SKSG als succesvol voorbeeld noemt. Ouders, kinderen, medewerkers en partners doen en denken met ons mee over groene kinderopvang. Omdat SKSG graag een voorbeeldfunctie heeft, mogen anderen ook bij ons komen kijken. Zo hopen wij ook anderen te inspireren om duurzaam aan de slag te gaan.