Hoe werken wij?

Op al onze locaties,  zowel de kinderdagopvang, de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang en de gastouderopvang,  richten wij onze kinderopvang zo in dat kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen. Omdat ieder kind uniek is en zich op een andere manier ontwikkelt, hanteren wij meerdere pedagogische werkwijzes. Via het menu rechts op onze website en in ons Pedagogisch Beleid kun je alle informatie vinden over het activiteitenaanbod, de educatieve programma’s die we gebruiken en de visie en uitgangspunten die daaraan ten grondslag liggen.

Algemene pedagogische & praktische informatie
In onze documenten Algemene informatie voor BSO ouders & Algemene informatie voor KDV ouders geven we algemene pedagogische en praktische informatie.
Deze informatie heeft betrekking op alle kinderdagverblijven en peuterspeelzalen of buitenschoolse opvang en past binnen de uitgangspunten die in ons pedagogisch beleidsplan beschreven staan. Een enkele keer zal op een locatie op een bepaald punt afgeweken worden van deze pedagogische en praktische informatie. Dit staat beschreven in de locatiewijzer van jouw locatie.

Locatiewijzer locatie
In de locatiewijzer vertellen we, met in ons achterhoofd de pedagogische uitgangspunten, waarin de locatie zich onderscheidt.  Ook kun je hier praktische informatie vinden over de openingstijden, speciale producten die geboden worden, huisregels en contactgegevens. De locatiewijzer is onderaan de pagina te downloaden van je eigen locatie.