SKSG App

Afwezigheid melden

 • Ik heb mijn kind afwezig gemeld, maar ik wil dit ongedaan maken. Hoe moet ik dit doen?
  Een afmelding kan tot 30 dagen van tevoren ongedaan gemaakt worden. Na deze termijn kan dit alleen in overleg met de groep van je kind.
 • Wordt de afmelding in mindering gebracht op mijn factuur?
  Nee, de afmelding wordt niet in mindering gebracht op de factuur. Wel ontvang je een tegoed wanneer je je kind minimaal 48 uur van tevoren afmeldt. Per kalenderjaar kun je 42 uur tegoed opbouwen bij het KDV en 27 uur tegoed voor de BSO
 • Wanneer moet ik mijn kind afmelden?
  Wanneer je kind een keer niet kan komen, dan mag je zijn/haar afwezigheid doorgeven via de SKSG app. Doe je dit minimaal twee dagen voor de afwezige dag, dan kun je voor de afwezige uren een tegoed ontvangen.

Extra opvang

 • Wie beoordeelt mijn aanvraag die ik via de app heb ingediend?
  De aanvragen worden op de eigen locatie dagelijks beoordeeld. Zodra de aanvraag is afgekeurd of goedgekeurd ontvang je hiervan een bevestiging via een e-mail.
 • Ik wil een extra aangevraagd dagdeel verwijderen. Tot wanneer kan ik dit doen?
  Het verwijderen van een extra aangevraagd dagdeel kan tot maximaal 2 dagen voor de betreffende dag. Bij een afmelding korter dan 48 uur van tevoren zal SKSG de dag in rekening brengen.
 • Ik heb een extra dag aangevraagd, maar per ongeluk verkeerd geklikt. Kan ik de aanvraag ongedaan maken?
  Ja, als de aanvraag binnen 15 minuten wordt geannuleerd wordt deze volledig ongedaan gemaakt.
 • Hoe betaal ik de extra aangevraagde opvang?
  Bij het aanvragen van een extra opvangdag kun je kiezen of je dit wilt betalen middels een reeds opgebouwd tegoed of dat dit extra wordt gefactureerd. Wil je de extra opvangdag deels van het tegoed betalen en deels via een extra factuur, dan vraag je de opvangdag in twee keer aan: één aanvraag voor alleen de uren/opvangtijden die je middels het tegoed wilt afnemen en één aanvraag voor de uren/opvangtijden die je extra wilt laten factureren. Helaas is het voor margedagen niet mogelijk om de aanvraag gesplitst te betalen.
 • Kan een aangevraagd extra dagdeel altijd doorgaan?
  Een aanvraag is niet automatisch akkoord. De aanvraag komt eerst ter goedkeuring op de groep. Zodra de aanvraag beoordeeld is, ontvang je hiervan een bericht in de SKSG app
 • Hoe ver van tevoren kan ik extra opvang aanvragen?
  Je kunt vanaf 90 dagen van tevoren extra opvang aanvragen. Een uitzondering hierop zijn de schoolsluitingsdagen (margedagen), deze dagen kunnen gelijk voor het hele jaar doorgegeven worden.

Flexibele opvang

 • Op welke manier kan ik mijn flexibele opvang betalen?
  Je ontvangt maandelijks automatisch een factuur voor het maandbedrag, zoals is vastgesteld in de overeenkomst. Bij het doorgeven van de nieuwe planning van de flexibele opvang via 'MijnSKSG' kies je voor: betalen middels tegoed. Je gebruikt hiervoor het flextegoed of eventueel afwezigheidstegoed. Is je flextegoed reeds opgenomen, maar wil je toch extra opvang afnemen, dan kun je ook kiezen voor: 'de aanvraag in rekening brengen op de factuur'. Je ontvangt dan een aanvullende factuur voor de afgenomen dagen.
 • Hoe moet ik de gewenste flexibele opvang doorgeven?
  Heb je een contract voor flexibele opvang, dan verzoeken wij je om je gewenste flexibele opvang door te geven via het ouderportaal . Kies in ‘Mijn gegevens’ voor ‘aanvragen’. Kies vervolgens voor ‘dag aanvragen’ en vink ‘meerdere dagen’ aan. Vervolgens kies je een periode waarvoor je de gewenste opvang wilt doorgeven, waarna je de gewenste opvang voor je kind kunt aanvinken en versturen. Als je het rooster voor de 15e van elke maand door geeft, wordt de opvang automatisch goedgekeurd. Geef je het rooster later door, dan komt deze ter goedkeuring terecht bij de groep van je kind.
 • Voor welke datum moet ik mijn gewenste flex opvang doorgeven
  Je kunt de planning van de aanwezige dagdelen tot uiterlijk de 15e van de maand doorgeven voor de komende maand, dan is de opvang gegarandeerd.  Na de 15e zal de locatie het verzoek beoordelen op basis van  beschikbaarheid. Indien je in de gelegenheid bent om de dagen eerder door te geven dan vragen wij je dit te doen. Voor onze personele planning is het erg prettig om vroeg op de hoogte te zijn van de aanwezigheid van de kinderen.
 • Wanneer vervalt mijn flextegoed?
  Je ontvangt per kalenderjaar een flextegoed. De hoogte van dit tegoed is gebaseerd op het aantal dagdelen waarvoor je een contract hebt afgesloten. Het jaartegoed is inzetbaar tot en met 31 december van het betreffende jaar. Eventuele overschotten aan het eind van het kalenderjaar kunnen niet in geld worden teruggeboekt en komen te vervallen.
 • Ik wil een reeds goedgekeurde opvangdag alsnog annuleren. Krijg ik mijn tegoed terug?
  Voor flexibele opvang geldt dat wanneer je voor de 15e van de maand opvangdagen annuleert voor de komende maand, deze uren automatisch worden bijgeboekt op het flextegoed. Wanneer je na de 15e van de maand en minimaal 48 uur van tevoren een afwezigheid doorgeeft voor een reeds goedgekeurde dag, ontvang je hiervoor een tegoed. Per kalenderjaar bouw je maximaal 42 uur afwezigheidstegoed op voor het KDV en 27 uur voor de BSO. Wanneer je de afmelding minder dan 48 uur van tevoren doorgeeft voor een reeds goedgekeurde dag, ontvang je geen tegoed.
 • Hoeveel uren flextegoed ontvang ik?
  Je hebt een flexibel contract voor een aantal dagdelen per week afgesloten. Op basis hiervan krijg je per kalenderjaar een tegoed toebedeeld. Het is de bedoeling dat je maandelijks zoveel mogelijk vasthoudt aan het aantal dag(del)en waarvoor je een contract hebt. Als je meer dagdelen wilt afnemen dan dat je in het contract hebt afgesproken, dan kun je extra dagdelen bijkopen (tegen het flextarief) in het ouderportaal.  Wil je de standaard gereserveerde dagdelen verhogen of juist verlagen dan mag je dit doorgeven aan planning@sksg.nl

Inloggen

 • Hoe kan ik inloggen in de SKSG app?
  1. Via de App store van Apple of in de Playstore van Android zoek je de SKSG App via de zoekterm: ‘sksg’. Download de app. 2. Druk op '1e keer inloggen of wachtwoord vergeten' en vraag een nieuw wachtwoord aan. Gebruik je debiteurnummer en het e-mailadres dat bij ons bekend is. 3. Vervolgens wordt er per e-mail een wachtwoord naar je toegestuurd. Je kunt nu inloggen door het debiteurnummer en je nieuwe wachtwoord te gebruiken. Heb je geen beschikking over een smartphone of tablet of gebruik je liever een vaste computer? Ga dan naar onze website en klik op ‘mijn SKSG’ om de link naar de ouderportaal te vinden. Daar tref je ook ‘de spelregels’, ‘vragen&antwoorden’ en een werkinstructie voor ouders aan.
 • Kan ik ook anderen toegang geven tot ‘Mijn SKSG’?
  Nee, het is vanuit privacy oogpunt niet mogelijk om anderen dan ouders/verzorgers toegang te geven tot 'Mijn SKSG'.
 • Hoeveel weken voor aanvang van de plaatsing van mijn kind kan ik inloggen?
  Je kunt vier weken voor het begin van de plaatsing inloggen.
 • Ik vraag een nieuw wachtwoord aan, maar ik ontvang geen e-mail met mijn nieuwe wachtwoord.
  Het wachtwoord wordt alleen verzonden wanneer de combinatie van het debiteurnummer en het e-mailadres klopt. Je kunt dit navragen bij de pedagogisch medewerkers op de groep, of je kunt contact opnemen met onze klantenservice 050-3171390. Zijn deze gegevens juist ingevuld en ontvang je nog steeds geen wachtwoord op het bij ons bekende e-mailadres, dan is de mail misschien in de spam terecht gekomen. Als je nog steeds niet kunt inloggen, laat dit dan aan ons weten via sksgapp@sksg.nl.

Ruildag

 • Wie beoordeelt mijn aanvraag die ik via de app heb ingediend?
  De aanvragen worden op de eigen locatie dagelijks beoordeeld. Zodra de aanvraag is afgekeurd of goedgekeurd ontvang je hiervan een bevestiging via een e-mail.
 • Ik wil mijn kind in de vakantie een halve dag afwezig melden voor de BSO, kan dit?
  Het is helaas niet mogelijk om je kind in de vakantie een halve dag afwezig te melden op de BSO. Tijdens vakanties is het alleen mogelijk om de hele dag afwezig melden op de BSO.
 • Kunnen dagen van een verschillende lengte met elkaar geruild worden?
  Soms hebben de geruilde dagen niet dezelfde lengte, bijvoorbeeld een korte middag BSO tegen een lange middag BSO. Hier mag maximaal een verschil tussen zitten van 3 uur voor de BSO en een half uur voor het KDV.
 • Kunnen een schooldag en een vakantiedag met elkaar geruild worden?
  Schooldagen en vakantiedagen kunnen met elkaar geruild worden, mits u een contract heeft voor 52 weken. Bij een 41 weken contract kan een schooldag niet geruild worden voor een vakantiedag.
 • Kunnen verschillende opvangsoorten met elkaar geruild worden?
  Het ruilen tussen verschillende opvangsoorten is niet mogelijk. Bijvoorbeeld: het ruilen van een uurtje voorschoolse opvang naar een middag buitenschoolse opvang, of-: kinderdagopvang naar buitenschoolse opvang, of een BSO dag naar een margedag, is niet mogelijk.
 • Kan ik een afwezig gemelde dag nog als ruildag opgeven?
  Een dag die je in de toekomst afwezig gemeld hebt, kun je alsnog als ruildag opgeven. Wanneer een afwezige dag in het verleden ligt, kan deze niet meer geruild worden.
 • Hoe kan ik mijn ruildag ongedaan maken?
  Tot 30 dagen voor aanvang van de afwezige dag kan de ruildag ongedaan gemaakt worden. Na deze termijn is dit alleen mogelijk via de medewerkers van de groep.
 • Is het altijd mogelijk om dagen te ruilen?
  Het ruilen van dagen is een service. Wij proberen zoveel mogelijk aan je verzoek gehoor te geven maar geven hiervoor geen garanties. Het indienen van ruilverzoeken is onbeperkt mogelijk.
 • Hoeveel tijd mag er zitten tussen de afgemelde dag en de nieuw aan te vragen dag?
  Er mag maximaal 60 dagen tussen de afgemelde en aangevraagde dag zitten.
 • Hoe ver van tevoren kan ik een ruildag aanvragen?
  Een ruildag kan maximaal 60 dagen van tevoren en minimaal 2 dagen van tevoren worden aangevraagd.

Tegoed

 • Ik heb geen tegoed ontvangen, hoe kan dit?
  Wanneer je geen tegoed hebt ontvangen voor een afmelding, dan zijn er twee mogelijkheden: - De afmelding is korter dan 48 uur van tevoren doorgegeven - Het maximum jaartegoed is bereikt (42 uur voor KDV en 27 uur voor BSO)
 • Hoe ontvang ik een tegoed?
  Wanneer je je kind minimaal 48 uur van tevoren afmeldt via Mijn SKSG, dan worden de opvanguren automatisch omgezet naar een tegoed. Hierbij geldt een maximum jaartegoed van 42 uur voor ons KDV en 27 uur voor onze BSO.
 • Hoe lang is mijn tegoed geldig?
  Het tegoed is geldig tot een jaar na de afgemelde dag. Bij beëindiging van de kinderopvang van je kind, vervalt het tegoed vanaf de einddatum van de opvang.
 • Mijn kind stroomt halverwege het jaar door van KDV naar BSO. Wat gebeurt er met mijn tegoed?
  Stroomt je kind door van ons KDV naar onze BSO, dan verhuist het tegoed met je kind mee. Let wel, het maximum tegoed geldt voor een kalenderjaar en geldt niet per opvangsoort. Wanneer je kind op het KDV reeds 27 (of meer uren) tegoed opgebouwd heeft, dan is het in dat betreffende kalenderjaar niet meer mogelijk om op de BSO tegoed op te bouwen.
 • Hoeveel tegoed kan ik opbouwen?
  Per kalenderjaar kun je eenmalig een tegoed opbouwen tot een maximum van 42 uur op het KDV en 27 uur op de BSO. Wanneer hier uren van worden ingezet, kan het aantal uren tegoed niet opnieuw worden aangevuld tot 42 c.q. 27 uur.

Vakantieopvang

 • Ik neem alleen vakantieopvang af. Kan ik ook incidenteel opvang afnemen in de schoolweken?
  Wanneer je alleen vakantieopvang afneemt, is het enkel mogelijk om opvang af te nemen op vakantie- en margedagen. Het is niet mogelijk om incidenteel opvang af te nemen op schooldagen.
 • Kan ik mijn vakantieopvang annuleren?
  Aangevraagde vakantieopvang kan tot 48 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Bij een afmelding korter dan 48 uur van tevoren zal SKSG de dag in rekening brengen.
 • Hoe geef ik mijn vakantieopvang door?
  De gewenste vakantieopvang geef je door via het ouderportaal (of Mijn SKSG). Wanneer je de gewenste vakantieopvang minimaal 14 dagen van tevoren doorgeeft, is de opvang gegarandeerd. Na deze periode zal de locatie je aanvraag beoordelen op basis van beschikbaarheid.
« Terug naar het overzicht