Financieel

 • Wat zijn de kosten van de kinderopvang?
  Onze tarieven vind je hier. Soms kan een kostenberekening behoorlijk ingewikkeld zijn, hiervoor hebben wij een rekencalculator ontwikkeld. Mocht je toch nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met onze klantenservice op 050 3171390.
 • Hoe en wanneer ontvang ik een factuur?
  SKSG factureert op het moment dat de toeslag van de belastingdienst ook net is uitbetaald (rond de 21e van de maand voor de daaropvolgende maand). De incasso vindt ongeveer 2 weken later plaats. SKSG heeft een convenant met de belastingdienst, waardoor het mogelijk is de kinderopvangtoeslag direct op rekening van SKSG te laten storten. Jouw kinderopvangtoeslag kan vervolgens meteen op je factuur verrekend worden waardoor alleen jouw eigen bijdrage nog geïncasseerd wordt. Dit noemen we een netto factuur.
 • Wat houdt kinderopvangtoeslag in?
  De wet kinderopvang houdt in dat de overheid meebetaalt aan de kosten van jouw kinderopvang. Voorwaarde is wel dat beide (ouders) toeslagpartners werkzaam zijn of een opleiding, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgen. De bijdrage van de overheid heet kinderopvangtoeslag, deze wordt maandelijks door de belastingdienst uitbetaald. De hoogte van deze toeslag is inkomensafhankelijk. Voor meer informatie kun je terecht op www.toeslagen.nl.
 • Hoe worden de nationale feestdagen verrekend in mijn contract?
  Salariskosten en huurlasten lopen tijdens de feestdagen gewoon door, deze uren worden daarom meegenomen in het totaal aantal jaarlijks te betalen uren. Het uurtarief zou namelijk stijgen als deze uren niet meegerekend zouden worden. Dit is conform de geldende afspraak tussen het ministerie van Sociale Zaken en de kinderopvangbranche. Voor alle partijen is een stijging van het uurtarief een ongewenste situatie.
 • Hoe zijn de uren op mijn overeenkomst precies berekend?
  De uren op je overeenkomst zijn de uren die wij voor je gereserveerd hebben. Bij het KDV zijn dat de uren tussen 7.30-18.00 uur op de door jouw gewenste dagen voor 52 of 41 weken (afhankelijk van jouw overeenkomst). Voor BSO rekenen wij de uren van na schooltijd (afgerond op een half uur) tot 18.00 uur voor 41 weken* per jaar en als je een contract hebt inclusief schoolvakanties daarbij ook nog van 7.30-18.00 uur tijdens de 11 schoolvakantieweken. Bij peuterspeelzaaluren waarvoor je kinderopvangtoeslag kunt aanvragen (dit zijn niet de gesubsidieerde peuterspeelzaal plaatsen) zijn de uren die voor jouw kind gereserveerd zijn, ’s ochtends van 8.30-11.30 uur en ’s middags van 13.00-16.00 uur voor 40 weken per jaar. Bij alle opvangsoorten delen wij het totaal aantal uren op jaarbasis door 12 maanden. Bij gastouderopvang worden de uren op je overeenkomst naar schatting berekend. Uiteindelijk worden alleen de gebruikte uren geïncasseerd. *Opvang op een vaste dag per week m.u.v. van alle vakantieweken zoals vastgesteld door ministerie van OCW. Bij beëindiging in de loop van het jaar wordt nacalculatie toegepast.
 • Waarom betaal ik in de zomermaanden, ik heb 41 weken opvang?
  De totale kosten voor jouw 41 weken overeenkomst verdelen wij over 12 maanden zodat je iedere maand dezelfde factuur van ons ontvangt. Dit scheelt extra administratiekosten en daarnaast hoef je op deze manier niet iedere maand een wijziging aan de belastingdienst door te geven.
 • Ik heb een jaaroverzicht nodig, hoe kom ik daar aan?
  Het jaaroverzicht vind je in Mijn SKSG (de ouderportaal). Om in te loggen heb je je debiteurnummer nodig, deze is te vinden op je overeenkomst en op de facturen. Ben je je wachtwoord vergeten, dan kun je een nieuwe opvragen met jouw debiteurnummer. Het nieuwe wachtwoord wordt verstuurd naar het e-mailadres dat bij SKSG bekend is. Het jaaroverzicht en de facturen zijn ook te vinden in de SKSG App. Dit doe je door te kiezen voor de optie 'meer' binnen de SKSG App.
 • Hoe kan ik mijn kinderopvangtoeslag berekenen?
  Met onze kinderopvangcalculator bereken je eenvoudig je eigen bijdrage voor de kinderopvang. Als je weet hoeveel uur per maand je kind naar de opvang gaat plus het bijbehorende uurtarief, dan kun je tevens een proefberekening maken op de website van de belastingdienst.
 • Voor hoeveel uren mag ik kinderopvangtoeslag aanvragen?
  Volgens de wet kinderopvang kun je toeslag aanvragen voor 140% van de arbeidsuren van de minst werkende ouder voor kinderen van 0-4 jaar. Bij kinderen van de leeftijd 4-13 jaar is dat 70% van de arbeidsuren van de minst werkende ouder. Wanneer je maandelijks voor minder uren kinderopvangtoeslag aanvraagt dan kun je de resterende uren eventueel opsparen en later gebruiken als dat nodig is. Deze uren zijn de zogenaamde bufferuren. Je kunt overigens voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag aanvragen.
 • Hoe vraag ik een netto factuur aan?
  Een netto factuur houdt in dat de kinderopvangtoeslag gelijk naar SKSG wordt overgemaakt. Na het aanvragen van deze kinderopvangtoeslag bij Mijn Toeslagen klik je op 'ik wil de kinderopvangtoeslag aan de kinderopvang laten uitbetalen'. Vervolgens maak je een kopie van de specificatie van de kinderopvangtoeslag (te vinden onder 'Beschikkingen') en mail je deze naar financien@sksg.nl  We doen ons best jou aanvraag voor een netto factuur zo snel mogelijk te verwerken.
« Terug naar het overzicht