Opvang bij de ouder thuis

Gastouderopvang aan huis is een vorm van kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van zes weken tot en met twaalf jaar. De gastouder komt bij de ouders thuis voor de opvang van de aanwezige kinderen. Voor kinderen geeft het rust dat ze in hun eigen omgeving kunnen blijven, en voor ouders heeft deze vorm van opvang het voordeel dat de kinderen in hun eigen omgeving worden opgevangen en niet ergens naar toe gebracht hoeven te worden. Deze vorm van opvang is vooral interessant voor gezinnen met minimaal twee kinderen.

Hoe werkt SKSG Gastouderopvang bij jou thuis?

SKSG bemiddelt tussen de ouders en de gastouder aan huis, biedt ondersteuning en begeleiding bij de opvang en zorgt voor deskundigheidsbevordering. Het kennismakingsgesprek tussen ouder en gastouder vindt plaats bij de ouder thuis, als ouder en gastouder akkoord gaan wordt een overeenkomst getekend. In deze overeenkomst staan onder andere afspraken staan over doorbetaling tijdens ziekte en vakantie.

Bij gastouderopvang aan huis kan de kinderopvang goed op jouw wensen worden afgestemd. De opvangdagen en -uren bepaal je in overleg met de gastouder. De gastouder gebruikt de normale maaltijden samen met de kinderen en beperkt het huishoudelijk werk tot de handelingen die voortkomen uit de kinderopvang van het kind.

Contracten en opvangdagen

Er wordt gebruik gemaakt van de regeling ‘Dienstverlening aan huis’ met een daarbij behorende beperkte arbeidsovereenkomst. Deze regeling houdt in dat een gastouder maximaal 3 dagen bij dezelfde ouder aan huis kan opvangen, onafhankelijk van het aantal op te vangen uren. Meer dagen is niet mogelijk, omdat bij meer dan 3 dagen per week de overeenkomst automatisch een arbeidsovereenkomst wordt met verplichting tot afdracht van loonheffing en sociale verzekeringen. Indien ouders meer dagen opvang nodig hebben bestaat de mogelijkheid thuisopvang te combineren met een andere vorm van kinderopvang of om twee verschillende gastouders aan huis te kiezen.

Werkomgeving

Bij de beoordeling van de werkomgeving is het uitgangspunt dat de ouders een veilige en gezonde werkomgeving creëren voor de gastouder en het kind. Wordt een bemiddeling tot stand gebracht dan volgt de (verplichte) Risico-Inventarisatie in aanwezigheid van de gastouder. Bij de opvang in het huis van de ouder gaat het niet alleen om het welbevinden van het kind, maar ook om de omstandigheden waarin de gastouder haar werk moet verrichten.

Huishoudelijk werk en maaltijden

SKSG bemiddelt voor kinderopvang en niet voor het uitvoeren van huishoudelijk werk, maar tijdens de verzorging van een kind ontstaan wel huishoudelijke werkzaamheden die direct met de verzorging van het kind te maken hebben. Denk hierbij aan de afwas na de lunch, de flessen van een baby, de vuile luiers en niet te vergeten de gezellige rommel die de kinderen zelf maken. Om onduidelijkheden te voorkomen worden afspraken hierover in de overeenkomst vastgelegd. Als norm wordt gehanteerd dat het huishoudelijke werk dat de gastouder verricht wordt beperkt tot de handelingen die voortkomen uit de opvang van het kind. De ouder kan met de gastouder afwijkende afspraken maken over bv. de verzorging van huisdieren en/of huishoudelijke werkzaamheden, maar voor deze extra werkzaamheden moet een vergoeding worden afgesproken. Deze extra afspraken vallen niet onder de verantwoordelijkheid van SKSG. De gastouder gebruikt de normale maaltijden met de kinderen mee. Over het verdere gebruik van consumpties maken de ouder en de gastouder zelf afspraken.

Meer informatie?

Geïnteresseerd in gastouderopvang aan huis voor jouw kinderen? Lees hier meer over SKSG gastouderopvang aan huis 2019 en bekijk de tarieven. We vertellen je graag meer over de mogelijkheden bij SKSG. Kijk verder op deze website of neem contact op met SKSG Gastouderopvang voor een (vrijblijvend) oriënterend gesprek.