Info voor ouders

Bij de gastouder worden kinderen opgevangen in kleine en daarmee rustige groepjes. Ieder kind krijgt zo de zorg en aandacht die het nodig heeft. Het kind ziet altijd hetzelfde vertrouwde gezicht van de gastouder, waardoor deze opvang ook erg geschikt is voor baby’s. Daarnaast kan gastouderopvang een goede oplossing zijn voor kinderen die extra aandacht nodig hebben of niet gedijen in een grote groep. Doordat dagen en tijden onderling worden afgestemd met de gastouder is gastouderopvang zeer geschikt voor als je flexibele werktijden hebt.

Veel mogelijkheden bij SKSG Gastouderopvang

Niet alleen kun je de opvangdagen en opvangtijden goed op jouw wensen afstemmen, maar je kunt bij SKSG ook kiezen voor opvang bij jou thuis. Daarnaast verschillen gastgezinnen qua samenstelling. Er zijn gastouders met jonge kinderen die de zorg voor eigen kinderen combineren met de opvang van een gastkind, maar er zijn ook gastouders waarvan de eigen kinderen groot of al uit huis zijn. Elk gezin heeft een eigen dagritme waarin gastkinderen zich doorgaans snel voegen. Wil je wat extra’s voor jouw kind? Kies dan voor een van onze VVE-gecertificeerde gastouders. Zij werken met VVE-Kiki, een speciaal voor gastouderopvang ontwikkelde vorm van Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Procedure bij selectie en bemiddeling

Intake ouders
Voordat ouders in contact worden gebracht met een gastouder bezoekt een bemiddelingsmedewerkster de ouders thuis. Tijdens dit gesprek probeert zij een goed beeld te krijgen van wensen en ideeën over de opvang. Zij zoekt dan een gastouder die daar het beste bij past.

Bemiddeling
Vervolgens vindt op voorstel van de bemiddelingsmedewerker een kennismakingsgesprek plaats tussen beide partijen bij de gastouder thuis. Bij opvang aan huis vindt dit gesprek bij de ouders plaats.

Overeenkomst tussen ouders en gastouder
Wanneer ouders en gastouder het eens zijn legt de bemiddelingsmedewerker de afspraken over de opvang en verzorging vast in een “Overeenkomst tot gastouderopvang”. Deze wordt getekend door ouders en gastouder.

Evaluatiegesprekken
De opvang begint met een proefperiode van zes weken. Daarna vindt er bij de gastouder of ouder thuis een evaluatiegesprek plaats tussen de gastouder, de ouders en de bemiddelingsmedewerker. Gezamenlijk wordt gekeken of er aanpassingen of veranderingen in de opvang nodig zijn. Wanneer alle partijen tevreden zijn over de opvang wordt deze voortgezet. Het evaluatiegesprek wordt jaarlijks herhaald en wordt vastgelegd in een verslag.

Ouderpanel

SKSG Gastouderopvang heeft een digitaal Ouderpanel in plaats van een Oudercommissie. Dit Ouderpanel denkt mee over zaken die ouders aangaan die gebruik maken van gastouderopvang. Het afgelopen jaar heeft het Ouderpanel actief meegedacht over de tariefswijzigingen binnen gastouderopvang. We hebben altijd ouders nodig voor ons Ouderpanel! Heb je belangstelling en wil je meedenken? Het gaat vooral om het lezen en digitaal becommentariëren van documenten als het Pedagogisch Werkplan en de protocollen. Het Ouderpanel is te bereiken via tineketalstra@gmail.com

Inschrijven voor Gastouderopvang?

Neem dan contact op met SKSG Gastouderopvang, (050 – 317 1391 of goo@sksg.nl) of vul het inschrijfformulier in en kies voor de optie ‘Gastouderopvang’.

Inschrijven