Downloads & Links

Hier vindt je zowel documenten als het pedagogisch werkplan en de inspectierapporten, als ook algemene interessante links.

Pedagogisch werkplan, Inspectierapport & Klachtenrapport

Kwaliteit en veiligheid staat ook bij SKSG Gastouderopvang voorop. We voldoen aan alle wet- en regelgeving, alle locaties en gastouders worden elk jaar gecontroleerd door de GGD. Het inspectierapport daarvan kun je hieronder downloaden. Natuurlijk hebben ook alle medewerkers en gastouders een verklaring omtrent gedrag (VOG). Gastouderopvang werkt vanuit een eigen pedagogisch werkplan. Dit werkplan is samen met ouders en gastouders opgesteld.

SKSG besteedt aandacht aan deskundigheidsbevordering voor gastouders door middel van het organiseren van cursussen, themabijeenkomsten en inloopochtenden.

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang

Inspectierapport Gastouderopvang

Klachtenverslag Gastouderopvang

Inspectierapporten gastouders

Inspectierapporten van individuele gastouders zijn in te zien via deze website. Klik op de naam van betreffende gastouder om het inspectierapport te bekijken.

Interessante links

Rekenhulp belastingdienst

GGD Groningen

Juf Jannie

Kiind