Bemiddelingskosten

Wat doet SKSG voor de bemiddelingskosten?

Regelmatig krijgen we deze vraag van ouders en gastouder, hier geven we graag antwoord op.

SKSG zorgt ervoor dat ouders verzekerd zijn van een professionele gastouder die aan alle eisen voldoet die de Wet Kinderopvang stelt. Dit is een voorwaarde voor inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)  zodat ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag. Gastouders werken volgens het Pedagogisch Werkplan van SKSG.
SKSG Gastouderopvang wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD.

Onze werkzaamheden zijn als volgt onder te verdelen:

 1. Bemiddelen
 2. Ondersteunen / relatiebeheer
 3. Administratie

Bemiddelen:

 • Zorgvuldig werven en selecteren van gastouders
 • Intakegesprekken houden met ouders
 • Gastouders en ouders met elkaar laten kennismaken
 • Het voeren van een koppelingsgesprek met gastouder en ouders
 • Het aanbieden van een evaluatiegesprek met ouders en gastouder (na proeftijd van 6 weken en vervolgens jaarlijks)
 • Indien nodig verzorgen van noodopvang / vakantieopvang bij afwezigheid gastouder

Ondersteuning

 • Het desgevraagd geven van pedagogisch advies en begeleiding
 • Op aanvraag doen van observaties bij gastouder
 • Bemiddeling bij onenigheid: ontstaat er een verschil van mening tussen ouder en gastouder kan onze medewerker bemiddelen
 • Maandelijkse koffieochtenden voor collegiaal overleg gastouders en onderling contact
 • Aanbieden van pedagogische trainingen en workshops, waaronder jaarlijkse EHBO herhalingen
 • Jaarlijkse inspectie van de woonruimte van de gastouder (Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid)
 • Ondersteuning gastouders voor GGD controle + voldoen aan alle voorwaarden die de Overheid stelt aan gastouderopvang
 • Zorgdragen voor handboek met informatie en protocollen
 • Ondersteuning aan (ZZP) gastouders w.b. boekhouding door belastingdeskundige
 • Zorgdragen van zichtbaarheid gastouder (profiel op website, deurbordje, flyer, Facebook)
 • Jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst voor gastouders
 • Jaarlijkse ouderavond
 • Uitleen meerlingbuggy’s 

Administratief

 • Registratie gastouders in LRKP, SKSG neemt de kosten voor inschrijving en wijzigingen in LRKP in gemeenten voor haar rekening
 • SKSG vergoedt de kosten van de VOG aanvraag van de gastouder
 • Contractbeheer + verslaglegging
 • Facturering aan ouders en uitbetaling gastouders (kassiersfunctie)
 • Debiteurenbeheer
 • Jaaropgaaf ouders en gastouders
 • Aanleveren jaargegevens aan Belastingdienst
 • Ondersteuning door SKSG Klantenservice bij vragen over Kinderopvangtoeslag
 • Overleg met Oudercommissie
 • Overleg met Gastoudercommissie / overleg met Manager Kinderopvang over oa. jaarlijkse tarieven